Novosti

Otkup željeznog otpada

On April 3, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Otkup željeznog otpada

Otkup željeznog otpada Metalni ostaci i otpaci prisutni su svuda oko nas počev od svakodnevne iskorištene ambalaže (razne limenke-konzerve za prehrambene proizvode, limena ambalaža za hemijske proizvode itd.) pa do industrijskog otpada prerade metala radi proizvodnje metalnih prozvoda ( strugotina i neupotrebljivi ostaci raznih metala) kao iskorišteni kompletni  proizvodi kao…

Otkup metalnih ostataka i otpadaka Tuzlamet d.o.o.

On April 2, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Otkup metalnih ostataka i otpadaka Tuzlamet d.o.o.

Otkup metalnih ostataka i otpadaka Tuzlamet d.o.o.

Otkup sekundarnih sirovina Tuzlamet d.o.o.

On April 2, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Otkup sekundarnih sirovina Tuzlamet d.o.o.

Otkup sekundarnih sirovina Tuzlamet d.o.o. Na lokaciji gdje d.o.o. „Tuzlamet“ izvodi aktivnost postupanja sa otpadom sličnu poslovnu aktivnost izvodio je od 1971 godine  d.o.o. „Metalac“ kojeg je  d.o.o „Tuzlamet“ privatizirao i nastavio  poslovnu aktivnost postupanja sa otpadom   Pretežna poslovna aktivnost  d.o.o. „Tuzlamet“ je trgovina na veliko metalnim ostacima i…

Veleprodaja i maloprodaja metalnih ostataka i otpadaka

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Prodaja, With Comments Off on Veleprodaja i maloprodaja metalnih ostataka i otpadaka

Veleprodaja i maloprodaja metalnih ostataka i otpadaka Otkupljene sekundarne sirovine d.o.o. «Tuzlamet»  nakon prijema , obrade selektovanja , sjećenja i presovanja  prodaje  domaćim i stranim kupcima  u zavisnosti od iskazane potrene i tržišnih situacija. Otkupljene upotrebljive  profile i cijevi ili upotrebljivu opremu  „Tuzlamet“ dalje prodaje uvažavajući  osnovno pravilo postupanju sa…

Prodaja upotrebljivog-konstruktivnog metalnog otpada

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Prodaja, With Comments Off on Prodaja upotrebljivog-konstruktivnog metalnog otpada

Prodaja upotrebljivog-konstruktivnog metalnog otpada d.o.o.“Tuzlamet“  otkupljuje  otpadne konstruktivne metalne profile radi dalje prodaje kao što su: razne profilni nosači U-profili čelični limovi profilisani limovi građevinski-armaturni čelik cijevi okruglog i pravouglog  poprečnog presjeka čelični profili punog profila rešetke itd.

Aktuelna ponuda rabljene opreme

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Prodaja, With Comments Off on Aktuelna ponuda rabljene opreme

Aktuelna ponuda rabljene opreme Uvažavajući osnovna opredeljenja u postupanju sa otpadom: ponovna upotreba recklaža i odlaganje d.o.o. „Tuzlamet“  daje prioritet ponovnoj upotrebi  otkupljenog otpada u obliku ambalaže, dijelova, sklopova i druge opreme da je određene vrste otkupljenog otpada moguće kupiti u veleprodaji i maloprodaji….više FAQ-česta pitanja. U d.o.o. „Tuzlamet“ redovno…

I Vi možete sortirati vašu sekundarnu sirovinu i dobit veću cijenu u o našem otkupu

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on I Vi možete sortirati vašu sekundarnu sirovinu i dobit veću cijenu u o našem otkupu

I Vi možete sortirati vašu sekundarnu sirovinu i dobit veću cijenu u o našem otkupu S obzirom da je cijena sekundarne  sirovine veća ako je sekundarna sirovina  odvojena od materijala koji nisu predmet otkupa (kao što su  tekstil , plastični otpad, drvo, papir i sl.)  i Vi odvajanjem i razdvajanjem…

Otkup metalnih ostataka i otpadaka

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Otkup metalnih ostataka i otpadaka

Otkup metalnih ostataka i otpadaka Metalni ostaci i otpaci prisutni su svuda oko nas počev od svakodnevne iskorištene ambalaže (razne limenke-konzerve za prehrambene proizvode, limena ambalaža za hemijske proizvode itd.) pa do industrijskog otpada prerade metala radi proizvodnje metalnih prozvoda ( strugotina i neupotrebljivi ostaci raznih metala) kao iskorišteni kompletni …

Otkup i zbrinjavanje krutog otpada iz domaćinstava

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Otkup i zbrinjavanje krutog otpada iz domaćinstava

Otkup i zbrinjavanje krutog otpada iz domaćinstava U domaćinstvima se tokom dužeg perioda  mogu pojaviti predmeti koji se više ne koriste a mogu biti iskorišteni za dobivanje sekundarnih sirovina kao što različita sredstva koja se koriste za kuhanje, pečenje,  grijanje , rasvjetu, audio vizuelna sredstva, alati, metalni namještaj i sl…..

Koje sekundane sirovine ne otkupljujemo

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Koje sekundane sirovine ne otkupljujemo

Čvrsti otpad – drvo Plastika Guma Tekstil Beton Opeka Posude sa tekućinama Radioaktivne materijale Posude pod pritiskom (posude moraju biti prazne i provjetrene) Vojnu opremu – eksplozive i municiju Ambalažu od otrova (kiselina i baza) Infektivne materijale – oštre predmete i igle Živine lampe – PCB kondenzatore (mora postojati oznaka…