Koje sekundarne sirovine ne otkupljujemo

Home  /  Otkup  /  Koje sekundarne sirovine ne otkupljujemo • Čvrsti otpad – drvo
 • Plastika
 • Guma
 • Tekstil
 • Beton
 • Opeka
 • Posude sa tekućinama
 • Radioaktivne materijale
 • Posude pod pritiskom (posude moraju biti prazne i provjetrene)
 • Vojnu opremu – eksplozive i municiju
 • Ambalažu od otrova (kiselina i baza)
 • Infektivne materijale – oštre predmete i igle
 • Živine lampe – PCB kondenzatore (mora postojati oznaka “bez PCB”)
 • Kolica iz supermarketa
 • TV aparate, monitore
 • Saobraćajne znakove