Veleprodaja i maloprodaja metalnih ostataka i otpadaka

Home  /  Prodaja  /  Veleprodaja i maloprodaja metalnih ostataka i otpadaka

Veleprodaja i maloprodaja metalnih ostataka i otpadaka

Otkupljene sekundarne sirovine d.o.o. «Tuzlamet»  nakon prijema , obrade selektovanja , sjećenja i presovanja  prodaje  domaćim i stranim kupcima  u zavisnosti od iskazane potrebe i tržišnih situacija.

Otkupljene upotrebljive  profile i cijevi ili upotrebljivu opremu  „Tuzlamet“ dalje prodaje uvažavajući  osnovno pravilo postupanju sa sekundarnim sirovinama koje predviđa ponovnu upotrebu prije reciklaže-prerade.