Otkup sekundarnih sirovina Tuzlamet d.o.o.

Home  /  Novosti  /  Otkup sekundarnih sirovina Tuzlamet d.o.o.

On April 2, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Otkup sekundarnih sirovina Tuzlamet d.o.o.

Otkup sekundarnih sirovina Tuzlamet d.o.o.

Na lokaciji gdje d.o.o. „Tuzlamet“ izvodi aktivnost postupanja sa otpadom sličnu poslovnu aktivnost izvodio je od 1971 godine  d.o.o. „Metalac“ kojeg je  d.o.o „Tuzlamet“ privatizirao i nastavio  poslovnu aktivnost postupanja sa otpadom

 

Pretežna poslovna aktivnost  d.o.o. „Tuzlamet“ je trgovina na veliko metalnim ostacima i otpacima, uključujući i aktivnosti veleprodaje i maloprodaje upotrebljivog metalnog otpada,opreme i dijelova.

 

Prilagođavajući poslovne djelatnosti izmjenjenim potrebama u oblasti zaštite životne okoline, d.o.o. „Tuzlamet“ vrši zbrinjavanje vozila isteklog vijeka trajanja i elektro i elektronskog otpada shodno izdatim odobrenjima od Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Comments are closed.