Prodaja upotrebljivog-konstruktivnog metalnog otpada

Home  /  Prodaja  /  Prodaja upotrebljivog-konstruktivnog metalnog otpada

Prodaja upotrebljivog-konstruktivnog metalnog otpada

d.o.o.“Tuzlamet“  otkupljuje  otpadne konstruktivne metalne profile radi dalje prodaje kao što su:

  • razne profilni nosači
  • U-profili
  • čelični limovi
  • profilisani limovi
  • građevinski-armaturni čelik
  • cijevi okruglog i pravouglog  poprečnog presjeka
  • čelični profili punog profila
  • rešetke itd.