I Vi možete sortirati vašu sekundarnu sirovinu i dobit veću cijenu u našem otkupu

Home  /  Otkup  /  I Vi možete sortirati vašu sekundarnu sirovinu i dobit veću cijenu u našem otkupu

 I Vi možete sortirati vašu sekundarnu sirovinu i dobit veću cijenu u našem otkupu

S obzirom da je cijena sekundarne  sirovine veća ako je sekundarna sirovina  odvojena od materijala koji nisu predmet otkupa (kao što su  tekstil , plastični otpad, drvo, papir i sl.)  i Vi odvajanjem i razdvajanjem sekundarnih sirovina  možete ostvariti veću prodajnu cijenu  …….. više FAQ-česta pitanja.