Dobrodošli

Home  /  Novosti  /  Dobrodošli

Dobrodošli

d.o.o.“Tuzlamet“ aktivan je oblasti trgovine sa metalnim ostacima i otpacima od 2012 godine.

 

Na lokaciji gdje d.o.o. „Tuzlamet“ izvodi aktivnost postupanja sa otpadom sličnu poslovnu aktivnost izvodio je od 1971 godine  d.o.o. „Metalac“ kojeg je  d.o.o „Tuzlamet“ privatizirao i nastavio  poslovnu aktivnost postupanja sa otpadom

 

Pretežna poslovna aktivnost  d.o.o. „Tuzlamet“ je trgovina na veliko metalnim ostacima i otpacima, uključujući i aktivnosti veleprodaje i maloprodaje upotrebljivog metalnog otpada,opreme i dijelova.

 

Prilagođavajući poslovne djelatnosti izmjenjenim potrebama u oblasti zaštite životne okoline, d.o.o. „Tuzlamet“ vrši zbrinjavanje vozila isteklog vijeka trajanja i elektro i elektronskog otpada shodno izdatim odobrenjima od Kantonalnog ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK.


Comments are closed.