Monthly Archives : March 2017

Home  /  2017  /  March

Veleprodaja i maloprodaja metalnih ostataka i otpadaka

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Prodaja, With Comments Off on Veleprodaja i maloprodaja metalnih ostataka i otpadaka

Veleprodaja i maloprodaja metalnih ostataka i otpadaka Otkupljene sekundarne sirovine d.o.o. «Tuzlamet»  nakon prijema , obrade selektovanja , sjećenja i presovanja  prodaje  domaćim i stranim kupcima  u zavisnosti od iskazane potrene i tržišnih situacija. Otkupljene upotrebljive  profile i cijevi ili upotrebljivu opremu  „Tuzlamet“ dalje prodaje uvažavajući  osnovno pravilo postupanju sa…

Prodaja upotrebljivog-konstruktivnog metalnog otpada

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Prodaja, With Comments Off on Prodaja upotrebljivog-konstruktivnog metalnog otpada

Prodaja upotrebljivog-konstruktivnog metalnog otpada d.o.o.“Tuzlamet“  otkupljuje  otpadne konstruktivne metalne profile radi dalje prodaje kao što su: razne profilni nosači U-profili čelični limovi profilisani limovi građevinski-armaturni čelik cijevi okruglog i pravouglog  poprečnog presjeka čelični profili punog profila rešetke itd.

Aktuelna ponuda rabljene opreme

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Prodaja, With Comments Off on Aktuelna ponuda rabljene opreme

Aktuelna ponuda rabljene opreme Uvažavajući osnovna opredeljenja u postupanju sa otpadom: ponovna upotreba recklaža i odlaganje d.o.o. „Tuzlamet“  daje prioritet ponovnoj upotrebi  otkupljenog otpada u obliku ambalaže, dijelova, sklopova i druge opreme da je određene vrste otkupljenog otpada moguće kupiti u veleprodaji i maloprodaji….više FAQ-česta pitanja. U d.o.o. „Tuzlamet“ redovno…

I Vi možete sortirati vašu sekundarnu sirovinu i dobit veću cijenu u o našem otkupu

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on I Vi možete sortirati vašu sekundarnu sirovinu i dobit veću cijenu u o našem otkupu

I Vi možete sortirati vašu sekundarnu sirovinu i dobit veću cijenu u o našem otkupu S obzirom da je cijena sekundarne  sirovine veća ako je sekundarna sirovina  odvojena od materijala koji nisu predmet otkupa (kao što su  tekstil , plastični otpad, drvo, papir i sl.)  i Vi odvajanjem i razdvajanjem…

Otkup metalnih ostataka i otpadaka

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Otkup metalnih ostataka i otpadaka

Otkup metalnih ostataka i otpadaka Metalni ostaci i otpaci prisutni su svuda oko nas počev od svakodnevne iskorištene ambalaže (razne limenke-konzerve za prehrambene proizvode, limena ambalaža za hemijske proizvode itd.) pa do industrijskog otpada prerade metala radi proizvodnje metalnih prozvoda ( strugotina i neupotrebljivi ostaci raznih metala) kao iskorišteni kompletni …

Otkup i zbrinjavanje krutog otpada iz domaćinstava

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Otkup i zbrinjavanje krutog otpada iz domaćinstava

Otkup i zbrinjavanje krutog otpada iz domaćinstava U domaćinstvima se tokom dužeg perioda  mogu pojaviti predmeti koji se više ne koriste a mogu biti iskorišteni za dobivanje sekundarnih sirovina kao što različita sredstva koja se koriste za kuhanje, pečenje,  grijanje , rasvjetu, audio vizuelna sredstva, alati, metalni namještaj i sl…..

Koje sekundane sirovine ne otkupljujemo

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Koje sekundane sirovine ne otkupljujemo

Čvrsti otpad – drvo Plastika Guma Tekstil Beton Opeka Posude sa tekućinama Radioaktivne materijale Posude pod pritiskom (posude moraju biti prazne i provjetrene) Vojnu opremu – eksplozive i municiju Ambalažu od otrova (kiselina i baza) Infektivne materijale – oštre predmete i igle Živine lampe – PCB kondenzatore (mora postojati oznaka…

Koje sekundane sirovine otkupljujemo

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on Koje sekundane sirovine otkupljujemo

Koje sekundane sirovine otkupljujemo Sekundarne sirovine koje otkupljujemo sastoje sa od različitih metala, legura , radnih mašina, ambalaže  kao: otkup čeličnih limenih ostataka različitih vrsta otkup neželjeznih metala kao što su bakar, aluminium, mesing, prokrom, olovo, cink, alumijumski i bajkarni kablovi cijene se redovno usklađuju prateći promjene  u širem okruženju…

OTKUP METALNIH I NEMETALNIH SEKUNDARNIH SIROVINA

On March 28, 2017, Posted by , In Novosti,Otkup, With Comments Off on OTKUP METALNIH I NEMETALNIH SEKUNDARNIH SIROVINA

OTKUP METALNIH I NEMETALNIH SEKUNDARNIH SIROVINA

Dobrodošli

Dobrodošli d.o.o.“Tuzlamet“ aktivan je oblasti trgovine sa metalnim ostacima i otpacima od 2012 godine.   Na lokaciji gdje d.o.o. „Tuzlamet“ izvodi aktivnost postupanja sa otpadom sličnu poslovnu aktivnost izvodio je od 1971 godine  d.o.o. „Metalac“ kojeg je  d.o.o „Tuzlamet“ privatizirao i nastavio  poslovnu aktivnost postupanja sa otpadom   Pretežna poslovna…